ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πλατεία Αγίου Νικολάου 2, 15232 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 2106814825