ΒΟΛΟΣ

Τάκη Οικονομάκη 54Β, 38221 Βόλος
Τηλέφωνο: 2421039313